MKP 2015

Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků

Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015

pořádají 26. listopadu 2015 dvacátý ročník jednodenního semináře Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015.

Jubilejní ročník semináře je uspořádán na počest 90. narozenin prof. Cyrila Höschla, DrSc.

Page counter since 2015-06-04:018416
imce   Powered by Imce 3.0  © 2015, Pavel Formánek, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. [generated: 0.0289s]